Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Nhà thờ Nhất Ðông Huế.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét