Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

VN trên bản đồ xưa Thumbnails Detail Comments

Bản đồ Đàng Trong với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN

Bản đồ Đàng Trong với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
BAN DO Vuong Quoc SIAM

BAN DO Vuong Quoc SIAM

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1820-1829 Siam And Cochin China John Crawfurd - Journal Of An Embassy

1820-1829 Siam And Cochin China John Crawfurd - Journal Of An Embassy

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1771_Bonne_Map_of_Tonkin_(Vietnam)_China,_Formosa_(Taiwan)_and_Luzon_(Philippines)_-_Geographicus_-_Formosa

1771_Bonne_Map_of_Tonkin_(Vietnam)_China,_Formosa_ (Taiwan)_and_Luzon_(Philippines)_-_Geographicus_-_ Formosa

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1770 - Bonne Map of India, Southeast Asia ^ The East Indies (Thailand, Borneo, Singapore) -

1770 - Bonne Map of India, Southeast Asia ^ The East Indies (Thailand, Borneo, Singapore) -

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1771 - South and Southeast Asia

1771 - South and Southeast Asia

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1750 (1785) - Archipel Des Indes Orientales, qui comprend Les Isles De La Sonde, Moluques et Philippines …

1750 (1785) - Archipel Des Indes Orientales, qui comprend Les Isles De La Sonde, Moluques et Philippines …

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1762 Asia

1762 Asia

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1748 - Homann Heirs Map of India and Southeast Asia

1748 - Homann Heirs Map of India and Southeast Asia

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
19th Unified Dai Nam Map

19th Unified Dai Nam Map

Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ
Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
1651 - Carte de l'Annam par de Rhodes indiquant la 'Cocincina' (à gauche, i.e. au sud) et le 'Tvnkin' (à droite, i.e. au nord)

1651 - Carte de l'Annam par de Rhodes indiquant la 'Cocincina' (à gauche, i.e. au sud) et le 'Tvnkin' (à droite, i.e. au nord)

Bản đồ VN do giáo sĩ De Rhodes vẽ năm 1651 (BIG SIZE:3434 x 2462)
Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Old map of Vietnam by Alexandre de Rhodes (1591-1660)

Old map of Vietnam by Alexandre de Rhodes (1591-1660)

Map of "Annam" drafted by Alexandre de Rhodes in 1651 showing "Cocincina" (left) and "Tunkin" (right).
Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jan 10, 2010
Royaume d’Annan Comprenant Les Royaumes de Tumkin et de la Cocinchine - Designé par les Pères de la Compagnie de Iesus. Paris 1650

Royaume d’Annan Comprenant Les Royaumes de Tumkin et de la Cocinchine - Designé par les Pères de la Compagnie de Iesus. Paris 1650

Map of the region from Macao to Laos and Cambodia, centered on Vietnam, Annam and Tonkin region. One...
Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Dec 9, 2010
1609 - South and Southeast Asia from 'Atlas Minor' by Gerard Mercator and Jan Hondius (with later hand color)

1609 - South and Southeast Asia from 'Atlas Minor' by Gerard Mercator and Jan Hondius (with later hand color)

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Plan de Saigon

Plan de Saigon

Trên Bản đồ này chưa có Chợ Bến Thành và cầu quay Khánh Hội. Chợ BT xây từ 1911 và hoàn tất 1914, vậy có thể suy ra Bản đồ này là của SG trước 1914
Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Vietnam War Map - The Dallas Morning News - Dec 12, 1965

Vietnam War Map - The Dallas Morning News - Dec 12, 1965

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Vietnam Map

Vietnam Map

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Map of Annam 1906 (Vietnam)

Map of Annam 1906 (Vietnam)

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Positions de Tourane - Bản đồ Đà Nẵng xưa tìm được trong nhà một ông quan ngày 15-9-1859

Positions de Tourane - Bản đồ Đà Nẵng xưa tìm được trong nhà một ông quan ngày 15-9-1859

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Map_of_Vietnam_1829

Map_of_Vietnam_1829

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Bản đồ Đế quốc Miến Điện - với các xứ An Nam, Xiêm La và Nam Kỳ vẽ bởi Thomas Starling

Bản đồ Đế quốc Miến Điện - với các xứ An Nam, Xiêm La và Nam Kỳ vẽ bởi Thomas Starling

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Carte des Indes Orientales 1748 by Tobie Mayer - Bản đồ các nước Đông Ấn (ngày nay là Ấn Độ và các nước Đông Nam Á)

Carte des Indes Orientales 1748 by Tobie Mayer - Bản đồ các nước Đông Ấn (ngày nay là Ấn Độ và các nước Đông Nam Á)

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011
Pierre Du Val -  Partie Meridionale De L'Inde En deux Presqu'Isles l'une deca et l'autre Gange . . .1679

Pierre Du Val - Partie Meridionale De L'Inde En deux Presqu'Isles l'une deca et l'autre Gange . . .1679

Anyone can see this photo All rights reserved
Uploaded on Jul 31, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét