Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Trường phái kiến trúc

Trường phái kiến trúc được hình thành dựa trên sự phân loại về kiến trúc bằng các đặc điểm hình thái học ở hình thức, kĩ thuật xây dựng, vật liệu sử dụng trong công trình kiến trúc.

Tiểu thể loại

Thể loại này gồm 10 tiểu thể loại sau, trên tổng số 10 tiểu thể loại.

B

G

H

K

R

T

V

Các trang trong thể loại “Trường phái kiến trúc”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.

A

H

K

L

R

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét