Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Hoàn thiện hoa văn nhà gỗ Lim + Cửa bức bàn (triển khai)


Hoàn thiện hoa văn nhà gỗ Lim + Cửa bức bàn (triển khai):

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (3).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 91.6 KB

Chi tiết nghé hoàn thiện với đường nét rất tinh xảo.

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (2).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 92.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - .jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 91.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (1).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 92.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (11).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 91.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (7).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 94.2 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (6).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 90.9 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (8).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 96.1 KB
Lá đồng trụ....
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (4).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 96.0 KB
Hạ diệp...

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (10).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 92.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (9).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 96.4 KB

Cửa bức bàn công đoạn làm khung, mộng:
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (24).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (18).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 100.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (13).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (22).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 93.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (15).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 102.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (16).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 100.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (12).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (23).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 96.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (19).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 100.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (17).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 99.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (5).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 92.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (20).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 92.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (14).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 96.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO - KTS NGUYEN GIANG - (21).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 101.7 KB
thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 16-05-2012 lúc 02:33 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét