Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Hoàn thiện nhà và nội thất công trình nhà gỗ Lim Sơn tây


Hoàn thiện nhà và nội thất công trình nhà gỗ Lim Sơn tây

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (16).jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 89.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (7).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 85.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (6).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 57.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (6).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 92.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (3).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (14).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 82.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (13).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 82.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (8).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 102.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (4).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 91.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (2).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 99.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (4).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 92.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (12).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 88.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (2).jpg
Lần xem: 41
Kích thước: 97.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (5).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 57.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (11).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 99.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (9).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 95.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (1).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 93.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (15).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 88.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com .jpg
Lần xem: 42
Kích thước: 97.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (10).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 90.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: photo.jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 90.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (3).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 90.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com (1).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 102.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Kien truc nha go co truyen viet nam - KTS Nguyen Giang - nguyengiang.com .jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 96.9 KB
thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 01-12-2012 lúc 10:56 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét