Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Lắp dựng nhà gỗ Lim Sơn tây và hoa văn cửa bức bàn


 1. Lắp dựng nhà gỗ Lim Sơn tây và hoa văn cửa bức bàn.


  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - Cua buc ban - nha go - (2).jpg
Lần xem: 65
Kích thước: 98.3 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - Cua buc ban - nha go - (4).jpg
Lần xem: 58
Kích thước: 97.3 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - Cua buc ban - nha go - (3).jpg
Lần xem: 59
Kích thước: 97.7 KB

  Hoa văn cửa bức bàn.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (3).jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 94.0 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - Cua buc ban - nha go - .jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 94.2 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - Cua buc ban - nha go - (1).jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 91.0 KB

  Khung cửa bức bàn.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (8).jpg
Lần xem: 56
Kích thước: 100.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (4).jpg
Lần xem: 55
Kích thước: 98.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (1).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 95.7 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (5).jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 93.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (6).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 99.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (2).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 98.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (8).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 94.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (7).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 93.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (9).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 96.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (2).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 97.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (4).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 96.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (10).jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 96.0 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (7).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 99.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (3).jpg
Lần xem: 55
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (1).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 96.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - .jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 95.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (11).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 90.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - nha go - son tay - (5).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 97.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (6).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 97.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - .jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 96.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: KTS Nguyen Giang - lam NHA GO - (9).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 94.4 KB

  Lắp dựng ngày đầu tiên (28-05-2012)
 2. #2
  Tinh Hoa Từ Truyền ThuyếtKTS Nguyen Giang's Avatar
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  160
  Hoàn thiện dần nhà gỗ Lim Sơn tây

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (1).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 99.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (12).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 99.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (3).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 98.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (10).jpg
Lần xem: 53
Kích thước: 98.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (5).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 99.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (8).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 95.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (7).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 95.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (6).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 97.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (9).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 90.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang .jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 96.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (2).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 97.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (11).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 97.0 KB
 3. Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: lam nha go - kts nguyen giang (4).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 96.0 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét