Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Một nét tinh tế trong chạm khắc họa tiết nhà gỗ


Một nét tinh tế trong chạm khắc họa tiết nhà gỗ .

Với cấu kiện "Nóc" là cấu kiện thuộc vị trí cao nhất trên nhà có chạm khắc hoa văn, thường mọi người rất ít khi để ý và làm tỉ mỉ chi tiết này, nhưng các tác phẩm nhà gỗ  được thực hiện tỉ mỉ tới từng chi tiết, kể cả ở những vị trí xa và khuất tầm mắt nhất.
Minh họa bên dưới là một ví dụ
Sự khác biệt trong chạm khắc hoa văn trên thông thường và chi tiết sản phẩm  :
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 58
Kích thước: 97.6 KB
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 57
Kích thước: 98.7 KB
Tạo phôi khắc dáng cơ bản 
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 100.0 KB
Và hoàn thiện khắc nổi theo "sống bương"

Mẫu hoa văn "gạch gấm" được chặt khắc theo ngôn ngữ chạm khắc cổ là chạm nổi "sống bương" cho họa tiết hoa văn được thể hiện rõ ràng tinh sảo và sắc nét
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 69.2 KB
Mẫu gạch gấm với chạm khắc thông thường hoa văn không gọn gàng và rõ nét.


Và một số họa tiết hoa văn khác được thực hiện tại "Nhà Gỗ Việt Nam":

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 92.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 94.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 83.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 60.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 93.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 93.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 96.4 KB
Mẫu "sen dẹo" được thực hiện với chiếc đục "Chàng Chảy" cổ cho hoa văn sắc nét và khác biệt đặc trưng với các lối chạm khắc hoa văn khác của Làng nghề Chàng Sơn.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 90.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 91.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 93.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 91.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 90.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 92.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen viet nam - kts nguyen giang - cham khac go - wood house vietnam traditionnal - .jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 90.3 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét