Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Nhà Gỗ Lim - Chạm khắc hoa văn họa tiết giai đoạn cuối


Nhà Gỗ Lim - Chạm khắc hoa văn họa tiết giai đoạn cuối
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (14).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 93.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (16).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 91.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (19).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (11).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 92.6 KB
Hoa văn họa tiết của KTS Nguyễn Giang được thiết kế độc đáo với nét "cuộn" và "lật" độc đáo mang lại phần hồn cho các tác phẩm nhà gỗ.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (24).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 99.7 KB

Tại tổ chạm khắc hoa văn được tổ chức với những bàn tay tài hoa của người thợ dày dặn kinh nghiệm của Chàng Sơn
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (18).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 89.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (36).jpg
Lần xem: 52
Kích thước: 91.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (10).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 93.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - .jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 95.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (2).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 98.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (28).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 94.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (35).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 89.8 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (9).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 100.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (12).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 92.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (31).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 100.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (20).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (4).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 101.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (5).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 96.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (3).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 100.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (6).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 96.6 KB
Câu đầu được chạm khắc với "đục cổ Chàng chảy" cho ra đường nét rất sắc sảo mà các loại đục hiện tại khó có thể làm được.
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (7).jpg
Lần xem: 48
Kích thước: 99.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (17).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 94.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (13).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 92.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (41).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 97.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (25).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 99.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (21).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 91.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (29).jpg
Lần xem: 51
Kích thước: 90.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (38).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 89.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (27).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 94.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (23).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 92.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (26).jpg
Lần xem: 47
Kích thước: 93.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (33).jpg
Lần xem: 54
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (22).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 95.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (32).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 91.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (37).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 88.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (34).jpg
Lần xem: 46
Kích thước: 91.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (15).jpg
Lần xem: 50
Kích thước: 92.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (30).jpg
Lần xem: 49
Kích thước: 98.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (8).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 100.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (1).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 95.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (39).jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 91.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go - cham khac hoa van co - kts nguyen giang - Vietnam architecture - (40).jpg
Lần xem: 44
Kích thước: 91.3 KB
thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 13-04-2012 lúc 07:54 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét