Nhà Gỗ Lim - Lắp Bẩy Cột Hiên

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - (4).jpg
Lần xem: 24
Kích thước: 91.7 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - .jpg
Lần xem: 25
Kích thước: 90.6 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - (3).jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 69.4 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - (1).jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 73.0 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - (5).jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 90.9 KB

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha co co truyen - kts nguyen giang - nha go lim 5 gian - (2).jpg
Lần xem: 15
Kích thước: 72.4 KB