Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Nhà Gỗ Lim, Sơn tây - dần hoàn thiện ánh sáng nội thất

 1. Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(39).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 91.9 KB


  Phần vườn phía đốc nhà .


  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(38).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 93.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(44).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 92.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(37).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 93.2 KB

  Phần sân với giàn hoa trước hiên nhà được giúp hạn chế nắng hướng tây của ngôi nhà, đáp ứng nhu cầu tiên quyết với khoảng sân trước nhà của gia chủ. Yêu cầu chắc chắn, bền vững, hài hòa nhất có thể với không gian bên truyền thống trong ngôi nhà.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(47).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 94.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(46).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 93.0 KB

  Vật liệu địa phương đá ong mang tính bản địa xứ Đoài được sử dụng với phương pháp và kỹ thuật xây cải tiến khắc phục được một số nhược điểm của tường đá ong so với phương pháp xây dựng truyền thống.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(42).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 90.3 KB

  Với diện tích khu đất khá nhỏ (260m2), khoảng không gian phụ trợ bên cạnh nhà rất hữu ích khi nhà có công việc đông người.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(2).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 76.8 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -.jpg
Lần xem: 45
Kích thước: 90.4 KB

  Những chi tiết đang được hoàn thiện bước cuối cùng.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(45).jpg
Lần xem: 40
Kích thước: 94.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(40).jpg
Lần xem: 43
Kích thước: 99.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(41).jpg
Lần xem: 38
Kích thước: 94.8 KB

  Phía trước hiên ngôi nhà gỗ.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(4).jpg
Lần xem: 39
Kích thước: 96.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(5).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 93.2 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(11).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 96.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(13).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 94.2 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(12).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 97.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(15).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 97.2 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(9).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 99.3 KB  Chính diện gian giữa phần nội thất đang dần hoàn thiện.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(6).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 99.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(14).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 101.5 KB

  Chiếc khám cổ và bộ hoàng phi câu đối tại vị trí cột cái được làm từ năm 1916 .

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(17).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 101.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(16).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 99.0 KB


  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(34).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 93.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(16).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 99.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(21).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 99.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(19).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 97.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(8).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 100.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(24).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 101.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(7).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 100.3 KB


  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(10).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 98.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(35).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 94.2 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(22).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 99.7 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(20).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 101.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(23).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 99.3 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(36).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 99.9 KB

  Nối thất bên trong 03 gian chính ngôi nhà cũng đang được kiểm tra và dần hoàn thiện chiếu sáng nội thất cho ngôi nhà.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(33).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 87.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(30).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 93.8 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(32).jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 80.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(29).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 73.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(31).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 94.1 KB

  Bộ bàn ghế ăn dạng mộc nguyên khối.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(27).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 88.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(28).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 86.2 KB

  Điểm nhấn bàn ăn là họa tiết được lấy cảm hứng từ bức tranh "Đám cưới chuột" của tranh dân gian Đông Hồ. Một ý tưởng và hướng đi mới cho trang trí nội thất của KTS Nguyễn Giang tại Nhà Gỗ Việt Nam.

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(26).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 92.5 KB

  Phòng ăn đang được hoàn thiện dần thêm nội thất.
  Attached Thumbnails Attached ThumbnailsNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(18).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 101.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(25).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 88.0 KB 

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: NHA GO CO TRUYEN VIET NAM - KTS NGUYEN GIANG - LANG NGHE TRUYEN THONG CHANG SON -(43).jpg
Lần xem: 26
Kích thước: 93.9 KB
  thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 10-01-2013 lúc 11:05 PM
 2. #2
  Tinh Hoa Từ Truyền ThuyếtKTS Nguyen Giang's Avatar
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  160

  Nhà Gỗ Lim - một số hình ảnh hoàn thiện

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 23
Kích thước: 87.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 96.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 92.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 20
Kích thước: 100.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 101.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 22
Kích thước: 92.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 22
Kích thước: 98.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 24
Kích thước: 97.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 99.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 99.2 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 23
Kích thước: 98.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 94.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 22
Kích thước: 101.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 89.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 98.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 18
Kích thước: 98.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 96.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 21
Kích thước: 97.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 17
Kích thước: 97.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Nha Go Viet Nam - Vietnamese traditional wooden house and architecture - KTS Nguyen Giang - nhag.jpg
Lần xem: 19
Kích thước: 97.5 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét