Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Quá Trình Lắp Dựng Nhà Kẻ Chuyền - Gỗ Lim Lào - Tử Dương Cao Thành


 1. Quá Trình Lắp Dựng Nhà Kẻ Chuyền.
  Chất liệu : gỗ Lim
  Chủ đầu tư: Ông Thanh
  Địa Điểm : Tử Dương Cao Thành - Ứng Hòa - Hà Nội  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (20).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 93.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (13).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 89.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (12).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 91.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (34).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 91.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (15).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 88.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (17).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 94.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (40).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 93.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (42).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 90.7 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (11).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 91.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (41).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 93.8 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (19).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 91.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (39).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 88.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (18).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 93.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (14).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 87.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (38).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 88.6 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (37).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 90.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (16).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 91.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (36).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 94.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (35).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 90.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (1).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 92.6 KB


  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (33).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 92.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (53).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 91.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (32).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 90.1 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (31).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 93.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (30).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 92.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (52).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 94.2 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (51).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 95.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (29).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 93.0 KB  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (50).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 94.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (28).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 93.7 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (49).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 93.4 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (21).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 97.4 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (3).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 93.5 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (27).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 94.5 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (2).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 94.9 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (48).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 92.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (4).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 89.6 KB
  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (26).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 90.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (47).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 93.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (25).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 91.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (5).jpg
Lần xem: 25
Kích thước: 89.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (46).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 87.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (10).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 88.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (24).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 88.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (9).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 86.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (45).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 88.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (23).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 91.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (44).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 89.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (22).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 95.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (43).jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 87.4 KB
  thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 25-08-2011 lúc 11:32 AM
 2. #2
  Tinh Hoa Từ Truyền ThuyếtKTS Nguyen Giang's Avatar
  Tham gia ngày
  Apr 2011
  Bài gởi
  160

  Dựng nhà gỗ với điều kiện địa hình không có xe cẩu cẩu hỗ trợ

  Dựng nhà gỗ với điều kiện địa hình không có xe cẩu cẩu hỗ trợ

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (115).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 93.8 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (96).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 85.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (56).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 93.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (66).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 92.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (100).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 87.3 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (67).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 89.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (119).jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 87.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (110).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 87.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (98).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 87.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (102).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 83.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (60).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 94.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (74).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 90.9 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (99).jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 87.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (103).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 91.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (95).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 95.5 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (61).jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 91.7 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (93).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 91.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (112).jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 88.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (116).jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 85.0 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (92).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 90.8 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (105).jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 92.4 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (118).jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 86.6 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (44).jpg
Lần xem: 27
Kích thước: 89.1 KB

  Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: nha go co truyen - kts nguyen giang - (111).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 93.1 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét