Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tay nắm khóa đồng cửa bức bàn


- Với mong ước gìn giữ và thắp sáng tinh hoa nhà gỗ cổ truyền Việt Nam, mang một sức sống bền vững với bắt nhịp với sống hiên đại. lưu giữ những nét đẹp tinh túy trong kiến trúc nhà gỗ truyền thống của cha ông và có những thiết kế sáng tạo mới mẻ cho nhà gỗ để thích hợp và đáp ứng tốt cuộc sống mới ngày nay.
- Lần đầu tiên một xuất hiện một thiết bộ then khóa đồng dùng
 riêng cho "Cửa bức bàn" trong nhà gỗ đã là một trong những thiết kế mới sáng tạo . Thiết kế mới này đã đáp ứng được nhu cầu công năng "bị khuyết" của cửa bức bàn truyền thống ngày xưa không có chính là đảm bảo sự an toàn cho ngôi nhà khi chủ nhân vắng nhà và đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ riêng biệt cho cửa bức bàn mà các loại khóa hay sản phẩm bán sẵn trên thị trường không có.

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 37
Kích thước: 63.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 73.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 68.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 71.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 80.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 75.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 91.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 63.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 63.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 58.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Thiet ke ve tay - KTS Nguyen Giang - Nha go(1).jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 94.3 KB

Bản vẽ thiết kế phần đuôi của tay nắm bắt nguồn chiếc "cốc trà" từ ý tưởng ngẫu hứng chợt đến khi uống trà .

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 79.3 KB
 Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 70.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 82.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 81.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 85.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 75.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 77.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 36
Kích thước: 75.4 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 58.4 KB

Phần chuôi then đồng thiết kế gọn gàng nhưng cũng gợi cảm giác hoài cổ .
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 71.2 KB
 Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 77.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 78.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 34
Kích thước: 89.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 89.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 85.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 86.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 93.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 59.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 57.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 35
Kích thước: 82.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 76.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 68.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 33
Kích thước: 62.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 62.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 72.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 59.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 79.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 65.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 64.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 30
Kích thước: 76.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 31
Kích thước: 70.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 29
Kích thước: 71.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 28
Kích thước: 77.3 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Cua buc ban - nha go co truyen viet nam - bac bo - kts - Kien truc su Nguyen Giang - wood house .jpg
Lần xem: 32
Kích thước: 60.3 KB
thay đổi nội dung bởi: KTS Nguyen Giang, 22-03-2012 lúc 10:42 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét