Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

BANG TEMPLE (ĐÌNH BẢNG) - TU SON, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM


BUILT IN 1700, IT IS ONE OF THE VERY FEW BIG TEMPLES LEFT IN VIETNAM AFTER THE VIETNAM WAR. MOST OF THE OLD ARCHITECTURES LEFT IN VIETNAM ARE SMALL AND LOCATED IN SMALL CITIES.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét