US News được biết đến rộng rãi với các xếp hạng trường đại học quốc gia và nghệ thuật, theo đó năm nay Đại học Princeton và Williams College là những trường hàng đầu ở Mỹ. Harvard đứng thứ hai trong danh sách các trường đại học quốc gia Hoa Kỳ.
Có một điều thú vị là trong khi Đại học Princeton được xếp ở vị trí số 1 trong danh sách các trường đại học quốc gia, nhưng lại chỉ xếp hạng 13 các trường đại học toàn cầu. Lý do là trong bảng xếp hạng toàn cầu, US News nhấn mạnh vào năng lực nghiên cứu và danh tiếng toàn cầu, trong khi bỏ qua các yếu tố như dữ liệu tuyển sinh đại học và tỷ lệ tốt nghiệp. Các yếu tố này lại đóng vai trò trong việc sắp xếp thứ hạng trong danh sách quốc gia của US News.
Dưới đây là danh sách 20 trường Đại học hàng đầu thế giới, theo báo cáo của U.S. News & World:
1. Harvard University
2. Massachusetts Institute of Technology
3. University of California, Berkeley
4. Stanford University
5. University of Oxford (United Kingdom)
6. University of Cambridge (United Kingdom)
7. California Institute of Technology
8. University of California, Los Angeles
9, University of Chicago
10. Columbia University
11. Johns Hopkins University
12. Imperial College London (United Kingdom)
13. Princeton University
14. University of Michigan
14. University of Toronto (Canada)
14. University of Washington
17. Yale University
18. University of California, San Diego
19. University of Pennsylvania
20. Duke University