Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

nha dep

 The Cattleya House, Villa de Leyva
alt

alt

alt

alt

alt
Bản đồ 2 tỉnh An Giang và Hà Tiên của nhà Nguyễn thời kỳ độc lập.


An Giang trong bản đồ Nam Kỳ Lục tỉnh (Basse Cochinchine).


So sánh địa danh An Giang thời nhà Nguyễn độc lập trên vùng đất tỉnh An Giang ngày nay.

Tỉnh An Giang nhà Nguyễn (giai đoạn 1844-1867) so với tỉnh An Giang năm 2011.

Tỉnh An Giang, ở Nam Kỳ, giai đoạn (1844-1867).

An Giang thời Pháp thuộc bị chia nhỏ (vào nhiều tỉnh với phần lớn vào 5 tỉnh: Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Cần Thơ và Sóc Trăng, một phần cắt cho Campuchia) và biến mất trên bản đồ hành chính Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1878.

Nam Kỳ thuộc Pháp (Basse Cochinchine Francaise) khoảng năm 1881, nhưng vẽ theo hành chính củaNam Kỳ Lục tỉnh nhà Nguyễn (Basse CochinChine) trước năm 1861. Vùng bờ bắc kênh Vĩnh Tế (thuộc các tỉnh An Giang và Hà Tiên cũ) và vùng lồi Svay 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét