Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Pháo tự hành và thiết giáp xa "khủng" của Lục quân Pháp

 - Lục quân Pháp hiện đang duy trì và khai thác hoạt động một số loại bích kích pháo tự hành và xe bọc thép chiến đấu sau:

Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Xe chiến đấu chở bộ binh VBCI 8 bánh dành cho Lục quân.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Tăng chiến trường LECLERC.
Xe chiến đấu chở bộ binh VAB.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Bọc thép dã chiến dòng VBL.
Xe chiến đấu hỏa lực mạnh AMX 10RC.
Xe dã chiến gắn tên lửa ASPIC on P4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét