Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Cổng làng Diềm vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Làng Diềm được coi là khởi phát của làn điệu Quan họ và nơi sinh sống của nhiều nghệ nhân hát Quan họ ...
Viem-Xa

Bà Chúa Kho - Bút Tháp - chùa Dâu - Nguyên phi ỷ LanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét