Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Frank Owen Gehry
Frank Owen Gehry (sinh ngày 28 tháng 2 năm 1929) là một kiến trúc sư Hậu Hiện đại nổi tiếng hành nghề tại California, Mỹ. Các công trình của ông nổi tiếng bằng các đường cong tròn trịa, thường bọc bằng những vật liệu kim loại phản xạ.

Dưới đây là những tuyệt phẩm kiến trúc của ông:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét