Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Người Lự

Người Lự (còn gọi là người Lữngười Nhuồnngười Duồn) là một dân tộc ít người sinh sống trong khu vực Thái LanLàoViệt Nam và Trung Quốc. Tiếng nói chính thức của họ là tiếng Lự thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, tuy nhiên, tại các quốc gia họ sinh sống, họ có thể sử dụng các ngôn ngữ chính thức tại mỗi quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét