Thứ Tư, ngày 02 tháng 9 năm 2015

Séjour d'un cartographe militai


Collection. Residence of a French military cartographer in Indochina. 1896-1900
Toàn cảnh Hà Nội, ở phía xa bên trái là Nhà thờ lớn 1896-1900Đường Cái Quan và Nhà ga Hà Nội (giữa ảnh) năm 1951
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét