Tu viện :Nhà thờ dòng chúa cứu thế :

Trực diện :Gần hơn :Góc nhìn từ phía bên phải của nhà thờ :Gần hơn :Gần hơn nữa: ở góc nhìn này hình khối của kiến trúc của nhà thờ hiện lên một cách ấn tượng :