Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Chùa A Di Đà

Toàn cảnh Chánh điện Chùa A Di Đà
 Chánh điện Tôn trí: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhà Tổ tôn trí: Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Long Vị Bổn Sư Thầy Trụ Trì
Nhà Tổ tôn trí: Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Long Vị Bổn Sư Thầy Trụ Trì
Nhà Linh: Nơi An trí những người mới qua đời thờ tại Chùa
Bên phải Chánh điện tôn trí: Ngài Địa Tạng Bồ Tát
Bên trái Chánh điện tôn trí: Ngài Quán Âm Bồ Tát
Phía trên tôn trí: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Phía dưới tôn trí: Tam Thế (Bồ Tát Thế Chí - Phật A Di Đà - Bồ Tát Quán Âm)
Kinh tụng hàng ngày
Bên trong Chánh điện
Bên trong Chánh điện nhìn ra ngoài
Bên trong Chánh điện nhìn ra ngoài
Trai Đường tôn trí: Địa Tạng Bồ Tát - Tam Thế Phật - Quán Âm Bồ Tát
Phòng thờ: Thân Phụ Thầy Trụ Trì
Phòng Thờ: Bổn Sư Thầy Trụ Trì
Phòng Khách
Trước phòng khách
Trước Chánh Điện
Buổi tối trước Chánh Điện
Trước Cổng Chùa
Trước Cổng Chùa
Toàn cảnh sân nhìn vào Chánh Điện
QUÁN ÂM BỒ TÁT
QUÁN ÂM BỒ TÁT
QUÁN ÂM BỒ TÁT
SÂN CHÙA
SÂN và CỔNG CHÙA
SÂN CHÙA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét