Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Đủ kiểu sư tử đá...

*Sư tử đá trước cổng Bửu Lâm cổ tự (Mỹ Tho, Tiền Giang).


*Sư tử đá trước cổng Bửu Lâm cổ tự (Mỹ Tho, Tiền Giang).

*Sư tử đá trước cổng chùa sắc tứ Long An (Cai Lậy, Tiền Giang).

*Sư tử đá trước cổng chùa sắc tứ Long An (Cai Lậy, Tiền Giang).

*Sư tử Việt trước cổng tam quan chùa sắc tứ Linh Thứu (Châu Thành, Tiền Giang) rất đẹp.

*Sư tử Việt chùa sắc tứ Linh Thứu.

*Sư tử Việt chùa sắc tứ Linh Thứu.

Bộ tứ linh ở chùa sắc tứ Linh Thứu.

*Bộ tứ linh ở chùa sắc tứ Linh Thứu.

*Sư tử Việt chùa sắc tứ Linh Thứu.

*Tượng rồng ở chùa sắc tứ Linh Thứu.

*Sư tử Việt ở miễu thờ Tứ Kiệt (Cai Lậy, Tiền Giang).

*Sư tử Việt ở miễu thờ Tứ Kiệt (Cai Lậy, Tiền Giang).


*Sư tử Tàu trước hội trường Thống Nhất (trong khu nhà làm việc của UBND tỉnh Long An).

*Sư tử Tàu trước hội trường Thống Nhất (trong khu nhà làm việc của UBND tỉnh Long An).

*Sư tử Tàu trước hội trường Thống Nhất (trong khu nhà làm việc của UBND tỉnh Long An).

*Sư tử Tàu trước nhà khách của UBND tỉnh Long An.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét