Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

“giới tử thư” (thư dạy con)

Gia Cát Lượng đã viết trong “giới tử thư” (thư dạy con): “Làm theo đạo của người quân tử, tu thân thanh tịnh, cần kiệm để dưỡng đức, đạm bạc để nuôi dưỡng chí, tĩnh lặng để nghĩ xa.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét