Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

CHÙA BÀ PHƯỚC TRIỀU THIÊN HẬU THÁNH MẪU NHA TRANGBIA TẠ ƠN
BÀ THIÊN HẬU THÁNH MẪU

Phu thê đệ tử Lâm Mộc Huy - Hứa Thiếu Quyên ra Nha Trang làm ăn vào năm 57 của thế kỷ trước(1957). Năm 1963, chuyện làm ăn của phu thê đệ tử không được thuận lợi. Người bạn cùng bang của phu thê đệ tử từ Chợ Lớn ra chơi khuyên phu thê đệ tử đi kiếm Miếu Bà để xin A Má. Đệ tử cùng một số người bạn đã cất công đi tìm và thấy. Khi ấy, ngôi Miếu Bà bị bỏ hoang khá lâu nên xuống cấp nghiêm trọng. Cỏ mọc lút đầu, mái sụp, cửa rụng, tường xiêu vẹo, duy chỉ còn bức hoành phi “Thiên Hậu Hội Quán” ghi năm Đồng Trị thứ 14 (tức 1875), bài vị chính của Miếu ghi “Thanh triều…” và mấy chục bài vị khác của các bậc tiền nhân chết đưa vào chùa. Phu thê đệ tử cùng bà con 2 bang Phước Triều góp công, của tu bổ lại phần Chánh Điện, làm lại tượng A Má bằng xi măng như chúng ta thấy ngày nay. Điều linh hiển đệ tử chứng kiến là : chính đệ tử cùng những người bạn trông Miếu đêm hôm ấy giữa chốn hoang vu đã nhìn thấy vệt sao sáng chiếu rọi bay xuống nơi bàn thờ A Má. Từ ấy, công chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió đã khiến cho phu thê đệ tử tin vào linh ứng của A Má.
Năm 1979, ở Vit Nam đã xảy ra sự kiện người Hoa. Khi ấy mọi người ra đi còn phu thê đệ tử do vẫn còn mắc kẹt công việc sửa Miếu nên không đi được. Thấy Miếu cây mục, ngói rớt đệ tử rủ bạn bè lên xin được 4 cây cột .Do xin làm Miếu nên vị sư trụ trì chùa Phật Học cho không, không bán. Tuy nhiên ngài cũng xuống xem thực có làm Miếu hay không, khi ấy mới yên tâm. Phần các con vật trang trí bằng gốm trên mái, đệ tử lấy chén kiểng của nhà tới cho thợ làm. Ấy là gian Tiền Điện bây giờ. Phu thê đệ tử có ý định tiếp tục sửa sang Miếu nhưng xin keo A Má không cho. Phu thê đệ tử hiểu là A Má khuyên Phu thê đệ tử nên đi. Phu thê đệ tử cùng 8 con nhỏ trong khi 2, 3 cháu đang đau bệnh đã lên tàu vượt biển trong lo lắng chín phần chết một phần sống. Phu thê đệ tử đặt trọn niềm tin phó thác vào A Má như những gì trước đó A Má đã cứu giúp. Chuyến đi trong may mắn và nơi phu thê đệ tử muốn đến đã đến (nước Úc - Australia).
Từ đấy, nhớ ơn A Má, phu thê đệ tử hàng năm đều gởi tiền ít nhiều về cúng A Má. Năm 2004, trong một lần về quê, đích thân phu thê đệ tử đã đứng ra làm lại phần sân trước Chánh Điện.
Ngày 19/10/2011 (nhằm ngày Vía Thăng Thiên Bà -23/9 âm lịch) mặc dù tuổi cao (hơn 80) phu thê đệ tử Lâm Mộc Huy-Hứa Thiếu Quyên vẫn về dự lễ. Trước sự xuống cấp của Miếu Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Phước Triều so với sự phát triển của xã hội, phu thê đệ tử phát tâm kiến thiết lại các hạng mục: Cổng Tam Quan,Tường Rào,   Tiền Đường, Cửa Gỗ và Mặt Tiền Chánh Điện, Sân Miếu, Bia A Má ,Lư Hương, Bàn Thiên, Lò Đốt Giấy,Giếng A Má với kiểu mẫu phu thê đệ tử đưa ra sau khi tham khảo nhiều nơi. Việc xây cất, phu thê đệ tử giao cho kỹ sư Nguyễn Tiến Quảng và các cháu Lâm Tấn Trung, Hứa Uyển Xuân, Hứa Thanh Long chịu trách nhiệm trông coi. Kiểu cách kiến trúc mang đậm nét dân tộc Hoa, kiên cố, mỹ thuật với quy mô chưa từng trước đó. Công trình làm khang trang và sống động nơi tín ngưỡng tâm linh A Má cho cộng đồng người Hoa hai bang Phước Triều.
Điều muốn nhắn nhủ cho mọi người và con cháu của phu thê đệ tử Lâm Mộc Huy - Hứa Thiếu Quyên là Đức tin vào sư linh thiêng của A Má. Hãy tin sẽ được linh ứng như tấm gương phu thê đệ tử 60 năm qua.
Những gì phu thê đệ tử làm cho Miếu Bà Phước Triều Thiên Hậu Thánh Mẫu cả trước đây và hôm nay là để tạ ơn A Má. Xin A Má gia hộ cho hai bang Phước Triều hạnh phúc,bình an khắp muôn nơi.

                                 ĐỆ TỬ PHU THÊ LÂM MỘC HUY-HỨA THIẾU QUYÊN