Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

CUNG THÁNH NHÀ THỜ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 1. nhà thờ An My
 2. Cùlaogiêng chapel
 3. nhà thờ CUong Gian
 4. Dòng chúa cứu thế Huế
 5. Đan Viện Thiên An
 6. nhà thờ Đồng Tân
 7.  Hai Ha church
 8. Hoang Mai church
 9. Hoi Yen church
 10. Khoai DOng church
 11. Kien lao church
 12. Marian church
 13. Na church
 14. Phan Van church
 15. Phát Diệm church
 16. Nhà thờ Phúc Sông
 17. Nhà thờ Phúc Thọ
 18. Nhà thờ Phú Vinh
 19. Nhà thờ Phú Yên 2010
 20. Nhà thờ Tân Yên ở VInh
 21. Thanh Mau
 22. Nhà thờ Văn cẩm
 23. nhà thờ Văn Phan
 24. nhà thờ Yên Mỹ
 25. 1
 26. d
 27. whttp://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1030701&page=8